Časté dotazy

Kdo se může do kurzu přihlásit? 

Přihlásit se může kdokoli. Učíme od úplných začátečníků, až po přípravy k jazykovým zkouškám, dále děti z mateřských škol přes vysokoškolské studenty a dospěláky, až po výuku ve firmách.

Kdy a jak se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit se a začít kurz můžete kdykoliv během roku. A to i do skupiny. 

Jaká je délka jednotlivých lekcí?

Můžete vybírat mezi délkou lekce 60 min. a 90 min. Studenti si nejčastěji volí 60 nebo 90 min. v četnosti 2-3x týdně. Ti nejmenší (školkové dětičky) chodí na 45 minut, abychom udrželi jejich pozornost a výuka tak byla co nejefektivnější.

Učíte ráno i odpoledne? Je možnost navštěvovat kurz i o víkendu?

Učíme po celý den, zpravidla od 6.30 ráno do 19.30 do večera. A to každý den, je tedy možnost domluvit si i sobotu či neděli.

Vyučujete i online?

Ano, online výuka je ideální pro ty, kteří dávají přednost učení se z pohodlí domova či jiného místa, aniž by museli někam docházet. Potřebujete pouze internetové připojení, zabudovaný mikrofon a sluchátka. Kromě počítače či tabletu postačí i mobilní telefon. A společně pak vybereme online výukový nástroj (nejčastěji Skype) a se vším Vám poradíme.

Můžete v případě potřeby i kombinovat lekce online s lekcí prezenční přímo ve škole. Na všem se společně domluvíme. 

Probíhá výuku i o školních prázdninách?

Během školních prázdnin výuka u žáků z MŠ, ZŠ a SŠ zpravidla neprobíhá, pokud se student s lektorem nedomluví jinak. O letních prázdninách učíme, zejména dospělé studenty, kterým termín výuky přizpůsobíme dle jejich letních aktivit.

Podzimní prázdniny: 29.- 30.10.2020 (čt - pá)

Vánoční prázdniny: 23.12.2020 - 3.1.2021 (st - ne)

Pololetní prázdniny: 29.1.2021 (pá)

Jarní prázdniny: 15.- 21.2.2021 (po - ne)

Velikonoční prázdniny: 1.- 5.4.2021 (čt - po)

Jak často mohu navštěvovat lekce? Co mi doporučíte? 

Termíny přizpůsobíme vašim časovým možnostem. Doporučujeme navštěvovat 60 min. lekce 2x týdně. Mezi jednotlivými lekcemi nevznikne tak dlouhá časová prodleva a vy si zapamatujete z dané lekce maximum. A na další lekci z ní čerpáte, aniž byste se doma intenzivně připravovali. 

Jak je to s výukou ve dvojici či trojici?

Děti se učí jak individuálně, tak ve skupině. Doporučujeme max. 3 osoby (u předškoláků i čtyři či pět). 

U dospělých studentů je to dvojice. maximálně trojice. Nejoblíbenější je individuální výuka, kdy se lektorka věnuje jen Vám a student musí na vše reagovat a hodina je velmi intenzivní. V případě, že chce student chodit ve dvojici či i trojici, tak buď se již přihlásí do kurzu s nějakým dalším studentem (kamarádem, kolegou...) anebo bude k nějakému studentovi na základě svých znalostí a požadavků na výuku přiřazen.  Lektoři jsou zkušení a nově příchozího studenta začlení.  

Pracuje se s učebnicí? Mám si nějakou koupit? 

Pracujeme s různými učebnicemi a máme nespočet svých výukových materiálů, které jsou již zahrnuty v ceně výuky. Učebnici doporučujeme studentům začátečníkům, protože mají tak vše uceleno a mohou se k tomu kdykoli vracet.  

Děti si učebnici nekupují - pracujeme s jejich školními učebnicemi a používáme své materiály. ​Materiály jsou černobílé či barevné, graficky velmi poutavé a přehledné.

Jakým způsobem lekce probíhá? 

V lekcích se zaměřujeme hlavně na komunikaci. Tozn. že v daném jazyce s vámi budeme mluvit od začátku do konce, tj. od pozdravení se, nabídnutí vody, čaje, kávy až po rozloučení se. Gramatiku vysvětlujeme česky. U pokročilejších studentů ale komunikujeme opět v daném jazyce. Vždy je to o nacítění se, jak to který student potřebuje. 

V lekcích čekejte zejména konverzaci, gramatiku a s ní spojená cvičení, poslechy (cvičení, písničky, podcasty, videa), četbu týkajících se rozmanitých témat, hravé kartičky, doplňovačky a kvízy k probíranému učivu atd.

Výuka je připravována kreativně, aby bylo zapojeno co nejvíce smyslů, a tím se jazyk opravdu zažil a studenti byli připraveny ho používat v praxi a komunikovat dle daných situací s lehkostí a plynulostí.  

Na začátku kurzu se studentem připravíme výukový vzdělávací plán (jeho cíle, požadavky, způsob učení se atd.).  Průběžně jeho plnění kontrolujeme a dle potřeby upravujeme.  

Vyučujete češtinu pro cizince. Z jakých zemí jste měli studenty?

Měli jsme tu čest potkat se s mnoha různými národnostmi a osudy pro jejich příchod do naší země. Učili jsme např. muže, ženy i děti z Německa, Ukrajiny, Bulharska, Ázerbájdžánu, Tunisu, Anglie, Irska i z USA.

Mám zvolit výuku s českou lektorkou nebo s rodilou mluvčí? 

V případě začátečníka a mírně pokročilého studenta doporučujeme českou lektorku. Ta, ač hodinu vede většinu času v požadovaném jazyce, tak přece jen gramatiku Vám může vysvětlit česky. A to je právě pro začínající studenty velkou výhodou. 

Pokud máte mezery hlavně v konverzaci a potřebujete získat jistotu, tak doporučujeme rodilou mluvčí. Překonáte ostych z mluvení s cizinci. A jelikož se s naší rodilou mluvčí dorozumíte jen v cizí řeči, zjistíte, že najdete způsob, jak danou věc či situaci popsat. 

Chcete-li se připravit na jazykovou zkoušku či otestovat své znalosti pomocí testů k těmto zkouškám, zvolte raději českou lektorku. Zejména kvůli vysvětlení a procvičování gramatiky. Česká lektorka bude přesně rozumět, proč vám daná gramatika přijde nepochopitelná, protože např. v naší řeči takovýto gramatický jev není a tudíž se nám hůře chápe. 

Jak dlouho mám navštěvovat kurz?

Záleží samozřejmě na konkrétní představě studenta, na jakou úroveň se chce posunout. Pro začátek doporučujeme min. 10 lekcí, aby sám student viděl výsledky své práce. Poté zkonzultujeme, zda dál pokračovat ve zvoleném typu kurzu (délka jednotlivé lekce, individuální či skupinová výuka...) anebo zvolit jiný typ.

Co když se nebudu moci na domluvenou lekci dostavit? 

Informace o omlouvání se z lekcí a další instrukce naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí Přihlášky do jazykových kurzů. Přihlášku ke stažení naleznete v sekci Ke stažení ​ 

Kdo mě bude učit?

V našem týmu naleznete jak české lektory, tak rodilé mluvčí. Každý z lektorů prošel metodikou výuky a školením a má za sebou stovky odučených hodin.

Jméno a kontakt na lektora vám bude sdělen po upřesnění si požadavků na výuku a zvolený termín a čas.

Získám nějaké osvědčení o absolvování kurzu?

Ano, každý student má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu. Certifikát je vydaný na základě písemné nebo ústní žádosti, není vystavován automaticky.

Kolik to stojí?
Ceny se pohybují různě dle toho, zda zvolíte individuální výuku či skupinovou a dle délky lekce.

Kontaktujte nás pomocí formuláře a my vám ceník zašleme.

Je možná fakturace na mého zaměstnavatele (využití zaměstnaneckých bonusů na vzdělávání se)? 

Ano, samozřejmě. Fakturu vystavíme dle potřeby. Zaměstnavateli na vyžádání poskytneme i hodnocení jazykové úrovně zaměstnance.