Časté dotazy

Kdo se může do kurzu přihlásit? 

Přihlásit se může kdokoli. Učíme od úplných začátečníků, až po přípravy k jazykovým zkouškám, dále děti z mateřských škol přes vysokoškolské studenty a dospěláky, až po výuku ve firmách. 

Vyučujete i online?

Ano, online výuka je ideální pro ty, kteří dávají přednost učení se z pohodlí domova či jiného místa, aniž by museli někam docházet. Potřebujete pouze internetové připojení, zabudovaný mikrofon a sluchátka. Kromě počítače či tabletu postačí i mobilní telefon. A společně pak vybereme online výukový nástroj (nejčastěji Skype a Teams, případně jiný dle Vašich možností) a se vším Vám poradíme.

Můžete v případě potřeby i kombinovat lekce online s lekcí prezenční přímo ve škole. Na všem se společně domluvíme. 

Kdy a jak se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit se a začít kurz můžete kdykoliv během roku. A to i do dvojice či děti do skupiny. 

Učíte jednotlivce či skupiny? 

Máme tyto typy lekcí: 

VIP (lektor + 1 student) 

Doporučujeme u dospělých, studentů středních a vysokých škol, příp. u žáků základní škol - pokud chtějí v lekci co nejvíce mluvit a neschovávat se za spolustudenta :-). 

DUO (lektor + 2 studenti)  

Vhodné pro žáky základních škol. Nicméně doporučujeme i výuku individuální. Viz výše. 

SKUPINA (lektor + 3 a více studentů)  

Skupinu máme pro školkové děti. které se učí dobře v kolektivu formou her, pohybu... 

Více se dočtete v sekci Jazykové kurzy.

Jaká je délka jednotlivých lekcí?

Můžete vybírat mezi délkou lekce 60 min. a 90 min. Studenti si nejčastěji volí 60 nebo 90 min. v četnosti 1-3x týdně. Ti nejmenší (školkové dětičky) chodí na 45 minut, abychom udrželi jejich pozornost a výuka tak byla co nejefektivnější.

Frekvenci i délku je v průběhu kurzu možno dle domluvy upravit podle potřeby, aby student svůj čas co nejefektivněji využil. 

Jak často mohu navštěvovat lekce? Co mi doporučíte?

Doporučujeme navštěvovat 60 min. lekce 2x týdně. Mezi jednotlivými lekcemi nevznikne tak dlouhá časová prodleva a vy si zapamatujete z dané lekce maximum a jazyk si osvojíte rychleji.

Pokud můžete z hlediska časového navštěvovat lekce jen 1x týdně, budete více pracovat doma - na domácích úkolech....

Lze se domluvit i na intenzivní výuce, např. denní - vícehodinové, v případě, že se potřebujete jazyk naučit velmi rychle, např. vás čeká práce v zahraničí, jazyková zkouška v brzké době atd.

Můžete navštěvovat lekce i nepravidelně (doporučujeme frekvenci min. 1-2x týdně), např. v případě práce na směny nebo nepravidelné pracovní doby.

Učíte ráno i odpoledne? Je možnost navštěvovat kurz i o víkendu?

Učíme po celý den, zpravidla od 7.00 ráno do 19.00 do večera, od pondělí do pátku. Je možné domluvit výuku i o víkendu, nejčastěji bývá v sobotu dopoledne. .

Probíhá výuku i o školních prázdninách?

Během školních prázdnin výuka u žáků z MŠ, ZŠ a SŠ zpravidla neprobíhá, pokud se student s lektorem nedomluví jinak. O letních prázdninách učíme, zejména dospělé studenty, kterým termín výuky přizpůsobíme dle jejich letních aktivit.

Jak je to s výukou ve dvojici či trojici?

Děti se učí jak individuálně, tak ve skupině. Doporučujeme skupinku max. 3 osob (u školkových dětí 4-6 osob). 

U dospělých studentů je to max. dvojice, ale nejoblíbenější je individuální výuka, kdy se lektorka věnuje jen Vám a student musí na vše reagovat a hodina je velmi intenzivní. V případě, že chce student chodit ve dvojici či i trojici, tak buď se již přihlásí do kurzu s nějakým dalším studentem (kamarádem, kolegou...) anebo bude k nějakému studentovi na základě svých znalostí a požadavků na výuku přiřazen.  Lektoři jsou zkušení a nově příchozího studenta začlení.  

Pracuje se s učebnicí? Mám si nějakou koupit? 

Pracujeme s různými učebnicemi a máme nespočet svých výukových materiálů, které od nás student dostává a jsou již zahrnuty v ceně výuky. Učebnici doporučujeme studentům začátečníkům, protože mají tak vše uceleno a mohou se k tomu kdykoli vracet.  

Děti si učebnici nekupují - pracujeme s jejich školními učebnicemi a používáme své materiály. ​Materiály jsou černobílé či barevné, graficky velmi poutavé a přehledné.

Jakým způsobem lekce probíhá? 

V lekcích se zaměřujeme hlavně na komunikaci. Tozn. že v daném jazyce s vámi budeme mluvit od začátku do konce, tj. od pozdravení se, nabídnutí vody, čaje, kávy až po rozloučení se. Gramatiku vysvětlujeme česky. U pokročilejších studentů ale komunikujeme opět v daném jazyce. Vždy je to o nacítění se, jak to který student potřebuje. 

V lekcích čekejte zejména konverzaci, gramatiku a s ní spojená cvičení, poslechy (cvičení, písničky, podcasty, videa), četbu týkajících se rozmanitých témat, hravé kartičky, doplňovačky a kvízy k probíranému učivu atd. Vždy je to o domluvě, co který student konkrétně potřebuje.

Výuka je připravována kreativně, aby bylo zapojeno co nejvíce smyslů, a tím se jazyk opravdu zažil a studenti byli připraveny ho používat v praxi a komunikovat dle daných situací s lehkostí a plynulostí.  

Na začátku kurzu se studentem připravíme výukový vzdělávací plán (jeho cíle, požadavky, způsob učení se atd.).  Průběžně jeho plnění kontrolujeme a dle potřeby upravujeme.  

Vyučujete češtinu pro cizince. Z jakých zemí jste měli studenty?

Měli jsme tu čest potkat se s mnoha různými národnostmi a osudy pro jejich příchod do naší země. Učili jsme např. muže, ženy i děti z Německa, Ukrajiny, Bulharska, Ázerbájdžánu, Tunisu, Anglie, Irska i z USA.

Jak dlouho mám navštěvovat kurz?

Záleží samozřejmě na konkrétní představě studenta, na jakou úroveň se chce posunout. Pro začátek doporučujeme min. 10 lekcí, aby sám student viděl výsledky své práce. Poté zkonzultujeme, zda dál pokračovat ve zvoleném typu kurzu (délka jednotlivé lekce, individuální či skupinová výuka...) anebo zvolit jiný typ.

Co když se nebudu moci na domluvenou lekci dostavit? 

Informace o omlouvání se z lekcí a další instrukce naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí Přihlášky do jazykových kurzů. Přihlášku ke stažení naleznete v sekci Ke stažení ​ 

Kdo mě bude učit?

V našem týmu naleznete české lektory (lektorky i lektory). Každý z nich prošel metodikou výuky, zaškolením a neustále se vzdělávají. Každého z nich velmi baví jazyky učit a předávat vědomosti dál. Takže očekávejte lekce, při kterých se budete cítit velmi příjemně a lekce vám budou rychle utíkat.

Kontakt na lektora vám bude sdělen po upřesnění si požadavků na výuku.

V případě změny lektora v průběhu kurzu, např. během školního roku, dojde mezi lektory k plynulému předání informací o dosavadní výuce. Archivujeme si, co za učivo student probíral, co je potřeba do budoucna atd. Výhodou může být i to, že si zvykáte na jiný hlas, která na Vás mluví cizím jazykem, jiný rytmus řeči či přízvuk... Tím pádem se pak nebudete bát, když na Vás promluví kdokoli, protože už to máte natrénováno. 

Jak vypadají prostory školy?

Ve vstupní hale vás čeká prostorná pohovka, kde si můžete počkat na lekci, pokud přijdete dříve nebo pokud doprovázíte dítě a chcete na něho počkat např. s knihou v ruce, či si vyřídit nějaké pracovní záležitosti... 

Učebny jsou prosluněné a samozřejmě kromě velkých stolů a pohodlných židlí jsou vybaveny i tabulemi. V každé učebně je koberec, v učebně pro děti i polštáře a deky pro rozmanité aktivity... V každé učebně máme k dispozici výukové materiály (gramatiku, cvičení, poslechy, četba, konverzace... - to vše i online pro potřeby online výuky) na všechny námi nabízené jazyky. Dále máme k dispozici spoustu různých kartiček jako pexesa, domina, obrázkové karty se slovíčky, konverzační karty... pro zpestření výuky nejen dětí. 

Získám nějaký certifikát o absolvování kurzu?

Ano, každý student má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu. Můžete si jej přidat k životopisu, k přihlášce na SŠ, VŠ či si ho vystavit doma a pochlubit se svým přátelům. Certifikát je vydaný na základě písemné nebo ústní žádosti.

Kolik to stojí?
Ceny se pohybují různě dle toho, zda zvolíte individuální výuku či skupinovou a dle délky lekce.

Kontaktujte nás pomocí formuláře a my vám ceník zašleme.

Je možná fakturace na mého zaměstnavatele (využití zaměstnaneckých bonusů na vzdělávání se)? 

Ano, samozřejmě. Fakturu vystavíme dle potřeby. Zaměstnavateli na vyžádání poskytneme i hodnocení jazykové úrovně zaměstnance.  

Kde se uplatnili znalosti vašich studentů? Proč se jazyk učili?  

Pomohli jsme studentům k přípravám na jazykové zkoušky různých úrovní, s přijímacími zkouškami na jazyková gymnázia, přípravami na pracovní pohovory, s jazykovou průpravou před odjezdem do ciziny za účelem studií či práce, s tréninkem konverzace cizího jazyka před odjezdem na dovolenou, ale i běžná doučování, kdy rodiče nebyli schopni dětem s jazykem pomoci a následný posun od nechuti se k učení až k lásce k danému jazyku atd. atd.