Časté dotazy

Kdo se může do kurzu přihlásit? 

Přihlásit se může kdokoli. Učíme od úplných začátečníků, až po přípravy k jazykovým zkouškám, dále děti z mateřských škol přes vysokoškolské studenty a dospěláky, až po výuku ve firmách.

Kdy a jak se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlásit se a začít kurz můžete kdykoliv během roku. A to i do skupiny. 

Jaká je délka jednotlivých lekcí?

Můžete vybírat mezi délkou výuky 45 min., 60 min. a 90 min. Studenti si nejčastěji volí 60 min. Ti nejmenší chodí na 45 minut, abychom udrželi jejich pozornost a výuka tak byla co nejefektivnější.

Jak často mohu navštěvovat lekce? Co mi doporučíte? 

Termíny přizpůsobíme vašim časovým možnostem. Doporučujeme navštěvovat lekce min. 2x týdně. Mezi jednotlivými lekcemi nevznikne tak dlouhá časová prodleva a vy si zapamatujete z dané lekce maximum. A na další lekci z ní čerpáte, aniž byste se doma intenzivně připravovali. Toto je varianta zejména pro pracovně vytížené studenty nebo ty, co si chtějí či potřebují jazyk osvojit co nejdříve. V tomto druhém případě je na místě zvolit i každodenní lekce či 1-2 týdně delší, např. 2x60 min. lekci. Rádi Vám s výběrem poradíme.

Jak dlouho mám navštěvovat kurz? 

Záleží samozřejmě na konkrétní představě studenta, na jakou úroveň se chce posunout. Pro začátek doporučujeme min. 10 lekcí, aby sám student viděl výsledky své práce. Poté zkonzultujeme, zda dál pokračovat ve zvoleném typu kurzu (délka jednotlivé lekce, individuální či skupinová výuka...) anebo zvolit jiný typ. 

Získám nějaké osvědčení o absolvování kurzu? 

Ano, každý student má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu. Certifikát je vydaný na základě písemné nebo ústní žádosti, není vystavován automaticky.  

Učíte ráno i odpoledne? Je možnost navštěvovat kurz i o víkendu? 

Učíme po celý den, zpravidla od 7. ráno do 19. do večera. A to každý den, tedy i v sobotu či neděli.  

Probíhá výuku i o školních prázdninách? 

Během školních prázdnin výuka u žáků z MŠ, ZŠ a SŠ zpravidla neprobíhá, pokud se student s lektorem nedomluví jinak. O letních prázdninách učíme, zejména dospělé studenty, kterým termín výuky přizpůsobíme dle jejich letních aktivit. 

Podzimní prázdniny: 29.- 30.10.2020 (čt - pá)

Vánoční prázdniny: 23.12.2020 - 3.1.2021 (st - ne)

Pololetní prázdniny: 29.1.2021 (pá) 

Jarní prázdniny: 15.- 21.2.2021 (po - ne)

Velikonoční prázdniny: 1.- 5.4.2021 (čt - po)

Jak je to s výukou ve dvojici či trojici?

Děti se učí jak individuálně, tak ve skupině. Doporučujeme max. 3 osoby (u předškoláků i čtyři či pět). 

U dospělých studentů je to dvojice. maximálně trojice. Nejoblíbenější je individuální výuka, kdy se lektorka věnuje jen Vám a student musí na vše reagovat a hodina je velmi intenzivní. V případě, že chce student chodit ve dvojici či i trojici, tak buď se již přihlásí do kurzu s nějakým dalším studentem (kamarádem, kolegou...) anebo bude k nějakému studentovi na základě svých znalostí a požadavků na výuku přiřazen.  Lektoři jsou zkušení a nově příchozího studenta začlení.  

Vyučujete i online? 

Ano, online výuka je ideální pro ty, kteří dávají přednost učení se z pohodlí domova či jiného místa, aniž by museli někam docházet. Potřebujete pouze internetové připojení, zabudovaný mikrofon a sluchátka. Kromě počítače či tabletu postačí i mobilní telefon. A společně pak vybereme online výukový nástroj (nejčastěji Skype) a se vším Vám poradíme.

Pracuje se s učebnicí? Mám si nějakou koupit? 

Pracujeme s různými učebnicemi. Začátečníkům z řad již dospělých studentů učebnici doporučíme. Pokročilým poskytneme výukové materiály dle potřeby, a jsou již zahrnuty v ceně výuky.
Děti si učebnici nekupují - materiály jsou zahrnuty již v ceně výuky. Pracujeme i s dalšími výukovými pomůckami jako např. karty s různými předlohami, audiem, videem atd. ​Výuka je připravována kreativně, aby bylo zapojeno co nejvíce smyslů a tím se jazyk opravdu zažil a studenti byly připraveny ho používat v praxi a komunikovat dle daných situací s lehkostí a plynulostí. 

Kolik to stojí?
Ceny se pohybují různě dle toho, zda zvolíte individuální výuku či skupinovou a dle délky lekce. 

Kontaktujte nás pomocí formuláře a my vám ceník zašleme. 

Co když se nebudu moci na domluvenou lekci dostavit? 

Informace o omlouvání se z lekcí a další instrukce naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí Přihlášky do jazykových kurzů. Přihlášku ke stažení naleznete v sekci Ke stažení ​ 

Kdo mě bude učit?

V našem týmu naleznete jak české lektory, tak rodilé mluvčí. Každý z lektorů prošel metodikou výuky a školením a má za sebou stovky odučených hodin.

Jméno a kontakt na lektora vám bude sdělen po upřesnění si požadavků na výuku a zvolený termín a čas.

Vyučujete češtinu pro cizince. Z jakých zemí jste měli studenty? 

Měli jsme tu čest potkat se s mnoha různými národnostmi a osudy pro jejich příchod do naší země. Učili jsme např. muže, ženy i děti z Německa, Ukrajiny, Bulharska, Ázerbájdžánu, Tunisu, Irska i z USA (New York, Colorado...).